Regulamin OptykaWorld

Warunki Korzystania Z Serwisu

KONTYNUUJ ZAKUPY
 • Dwie oddzielne umowy są używane przez OptykaWorld. Warunki zawarte w obu tych umowach znajdują się na tej stronie.

  Pierwszą umową jest "Regulamin Strony". Niniejsza umowa odnosi się do wszystkich użytkowników witryny OptykaWorld. Jeśli korzystasz z tej strony internetowej z jakiegokolwiek powodu, będzie związana/y regulaminem strony.

  Druga umowa dotyczy "Regulaminu Dostawy". Niniejsza umowa odnosi się do każdego zakupionego towaru w OptykaWorld. Jeżeli zamówisz jakichkolwiek towar w OptykaWorld, będziesz związana/y poniższym "Regulaminem dostawy" .

  Dodatkowo, w przypadku zakupu jakichkolwiek okularów korekcyjnych w OptykaWorld, terminy i warunki dostaw są rozszerzone o "Dodatkowy Regulamin na Okulary Korekcyjne". Jeśli zamówić okulary korekcyjne w OptykaWorld, będzie związany Regulaminem Dostawy, w tym także dodatkowymi regułami odnoszącymi się do okularów korekcyjnych.p>

  Prosimy użyć linków poniżej, aby przejrzeć cały regulamin:

  1. Regulamin Strony
  2. Regulaminu Dostawy
  3. Dodatkowy Regulamin na Okulary Korekcyjne

  Regulamin Strony

  Niniejsza umowa zawarta jest między użytkownikiem strony internetowej OptykaWorld ("Ty") i firmą Motion Global Limited, która operuje pod adresem www.SmartBuyGlasses.com ("SmartBuyGlasses")

  Niniejsza strona interentowa jest własnością i jest obsługiwana przez OptykaWorld. Korzystanie z poniższej strony internetowej podlega pod Twoją zgodę co do zawartych tu Warunków Użytkowania.

  Wchodząc lub korzystając z poniższej strony internetowej zgadzasz się na zawarte tu Warunki Użytkowania. W przypadku niezgadzania się z tymi warunkami, należy natychmiast zaprzestać korzystać ze strony.

  OptykaWorld może, od czasu do czasu, zmienić niniejsze Warunki, które będą aktualizowane na tej stronie. Dalsze korzystanie z servisu po takich zmianach będzie oznaczało akceptację zmian przez użytkownika.

  Kto może kożystać z tej strony?
  Strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej o OptykaWorld i dla prywatnych konsumentów, którzy chcą nabyć produkty oferowane przez OptykaWorld za pomocą tej strony.

  Warunki Użytkowania należy przeczytać w połączeniu z Polityką Prywatności, która jest dołączona do niniejszych Warunków.

  Prawo do korzystania ze strony
  Z oparciu o niniejsze Warunki Użytkowania, OptykaWorld udziela licencji na dostęp do strony w celu przeglądania i dokonywania zakupów na stronie. Użytkownik może wyłącznie korzystać ze strony w sposób zgodny z prawem, który nie narusza praw, ogranicza lub blokuje korzystanie ze stronie osobom trzecim. Nie wolno przerywać ani próbować przerwać działania tej witryny w jakikolwiek sposób.
  Warunki niniejszej licencji zastępują całkowicie wszelkich inne warunki, które mogłyby obowiązywać na stronie.OptykaWorld wyraźnie zakazuje korzystania z Serwisu w inny sposób niż opisany w niniejszych Warunkach Użytkowania.

  Prawa Własności Intelektualnej
  Wszelkie prawa własności intelektualnej na tej stronie lub jakikolwiek zawartość tej strony (w tym wszelkich prawa autorskie i znaki towarowe) ("Materiały") są własnością lub są licencjonowane przez OptykaWorld lub są w inny sposób wykorzystywane przez OptykaWorld jak jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa. (Zobacz Znaki Towarowe) Materiały nie mogą być reprodukowane w celach komercyjnych lub publicznych, publikowane, rozpowszechniane, rozprowadzane lub przekazane przez użytkownika, lub dostarczone przez użytkownika osobom trzecim bez pisemnej zgody OptykaWorldu. Nic na stronie internetowej nie należy interpretować jako przyznanie użytkownikowi lub innej osobie prawa do korzystania ze wszelkich materiałów bez wyraźnej zgody OptykaWorld lub właściciela własności intelektualnej, z wyjątkiem, w którym użytkownik posiada do tego licencję zgodną z niniejszymi Warunkami Użytkowania.

  Dodatkowe Warunki Użytkowania
  OptykaWorld może opublikować dodatkowe (nie zastępcze) warunki użytkowania do niniejszych Warunków. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich dodatkowych warunkach, które mogą być aktualizowane od czasu do czasu. W przypadku różnic lub rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Użytkowania i Dodatkowymi, te ostatnie mają pierwszeństwo, jednakże tylko w odniesieniu do danej sekcji strony do której te warunki są skierowane.

  Dokładność zawartości
  OptykaWorld dołoży wszelkich starań w celu sprawdzenia i utrzymania poprawności wszystkich danych i treści na stronch, jednak nie istnieje gwarancja, że zawartość tej witryny, w tym także wszelkie informacji o cenach na stronie, są lub będą prawidłowe, aktualne i wolne od błędów .

  OptykaWorld zastrzega sobie prawo, według własnej potrzeby, by poprawić lub skorygować ewentualne błędy lub braki w dowolnej części tekstu i dokonywać wszystkie inne zmiany związane ze stroną, materiałami, narzędziami, produktami, usługami i cenami wyświetlanymi lub opisanymi na serwisie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

  OptykaWorld nie gwarantuje nieprzerwanego lub wolnego od błędów korzystania ze strony, naprawienia wszystkic usterek, ani tego że strona lub serwer, który ją udostępnia lub pliki dostępne do pobrania z Internetu są wolne od wirusów, koni trojańskich lub inny niebezpiecznych dla użytkownika programów.

  OptykaWorld nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani ryzyka związanego z używaniem internetu.

  Zalecana Cena Detaliczna (RRP)

  Sugerowana cena detaliczna to cena sprzedaży sugerowana przez dystrybutora markowych okularów.Sugerowana cena detaliczna (RRP) nie jest obowiązkowa, ale producenci i dystrybutorzy mogą sugerować tą cenę placówką handlowym. Podczas gdy nasze ceny są bardzo konkurencyjne w branży okularów, nie możemy zagwarantować, że RRP będzie zawsze wyższa lub niższa od ceny w sklepie detalicznym. Ponadto, ze względu na fakt, że najlepsze markowe okulary na świecie są wykonany we Włoszech, RRP opiera się również na kursie wymiany euro w krajach w których operujemy. Kursy walut są aktualizowane na naszych stronach okresowo i nie możemy zagwarantować ich dokładności każdego dnia.

  Zachęcamy naszych klientów do porównia cen za pomocą internetowych porównywalek i za pośrednictwem różnych innych środków, aby wybrać najlepszą ofertę. RRP nie jest taka sama jak "cena detaliczna" - cena detaliczna może być szeroko zdefiniowane jako cena za którą produkty sprzedaje się na wolnym rynku. Optykaworld.pl jest zobowiązana do oferowania tylko najlepszych cen i doskonałej jakości produktów swoim klientom. Jesteśmy otwarci na opinie i zawiadomienie o zmianach cen na rynku.

  Witryny osób trzecich i ich zawartość

  Jako udogodnienie dla użytkownika, OptykaWorld może zapewnić linki na stronie do stron innych podmiotów, jak również treści przesłane, opublikowane lub rozpowszechniane przez użytkowników i innych uczestników na stronie ("Treści Osób Trzecich"). Jeśli korzystasz z tych stron, opuścisz stronę. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić jakąkolwiek witrynę, albo zdecydujesz się użyć dowolny materiał od osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie ich warunków użytkowania i polityki prywatności i do podjęcia środków ochronnych w celu zabezpieczenia się przed wirusami lub innymi niebezpiecznymi programami. OptykaWorld nie jest właścicielem tych treści. Materiały osób trzecich i wszelkie informacje zawarte na powiązanych stronach zawierają poglądy, opinie, oświadczenia, oferty i inne materiały o odpowiednich użytkownikach, uczestnikach i autorach. OptykaWorld nie daje żadnej gwarancji ani poświadczenia odnośnie żadnych powiązanych stron, ich treści lub informacji lub jakichkolwiek produktów lub usług opisanych na nich. Wykorzystanie treści strony trzeciej lub linku nie oznacza, że OptykaWorld jest połączona z, lub jest prawnie upoważniona do używania zastrzeżonego znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich wyświetlanych lub dostępnych za pośrednictwem linków, lub że dostawca treści strony trzeciej lub jakakolwiek połączona strona jest upoważniona do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich OptykaWorld lub któregokolwiek z jej oddziałów lub spółek zależnych.

  Wstawianie linków

  Wszystkie linki do Strony muszą być zatwierdzone na piśmie przez OptykaWorld przed utworzeniem łącza, za wyjątkiem dozwolonych linków przez OptykaWorld, w tym: (i) link "kieruje" użytkownika bezpośrednio na stronę główną, a nie do stron dostępnych ze strony głównej (ii) link, podczas otwierania przez użytkownika, wyświetla stronę na pełnym ekranie, a nie w "ramce" na danej stronie oraz (iii) wygląd, i inne aspekty linku nie mogą stwarzać fałszywego wrażenia, że podmiot lub jego działalność lub produkty są związane lub sponsorowane przez OptykaWorld ani nie mogą osłabić reputacji związanej z nazwą i znakami handlowymi OptykaWorld lub jej filii. OptykaWorld zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na link w dowolnym czasie, według własnego uznania.

  Informacje dostarczone przez użytkownika na stronie
  Wszystkie informacje, o które OptykaWorld prosi na stronie będą traktowane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności. Uwaga, OptykaWorld będzie w pełni współpracować z organami ścigania lub nakazami sądu wzywające lub skierowanedo ujawnienia informacji (w tym danych osobowych), które OptykaWorld uzyskała od użytkownika w trakcie korzystania ze strony. Wszystkie informacje przesłane na stronę, wymagane czy nie, nie będą traktowane jako poufne.

  Ograniczenie Odpowiedzialności
  Dla uniknięcia wątpliwości, nic w niniejszych Warunków nie narusza umowy pomiędzy Tobą a OptykaWorld do sprzedaży towarów.
  Poza gwarancją i warunkami implikowanymi przez odpowiednie ustawy, których wyłączenie z umowy byłoby sprzeczne ze statutem lub spowodowało by część lub też całość tej klauzuli za nieważną ("Warunki nie do odrzucenia"), strony zgadzają się, aby wykluczyć wszelkie rozumiane warunki, warunki i gwarancje w stosunku do strony (co może obejmować gwarancje zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, przydatności handlowej lub tytuł).
  Z wyjątkiem w odniesieniu do wszelkich warunków nie do odrzucenia i do osiągnięcia zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, OptykaWorld jej affiliates, licencjodawców, dostawców usług, dostawców treści i ich pracowników, agentów, kierowników i dyrektorów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie , wynikowe lub specjalne straty lub szkody, i / lub przerwę w działalności, lub utratę zysków, danych, wartości firmy, informacji lub programów lub w systemie obsługi informacji lub za ból i cierpienie lub emocjonalny ból wynikający z lub w związku z korzystaniem lub niemożności korzystania, strony, jej treści, materiałów lub funkcji, lub inne straty i szkody jakiegokolwiek rodzaju, czy to w działaniu umowy, zaniedbania lub innych działań, deliktowej, lub w inny sposób.

  W odniesieniu do naruszenia jakichkolwiek warunków nie do odrzucenia przez OptykaWorld (z wyjątkiem nie do odrzucenia, w odniesieniu do których odpowiedzialność nie może zostać ograniczona), OptykaWorld ogranicza swoją odpowiedzialność, w celu osiągnięcia zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, według własnego uznania, gdy naruszenie dotyczy towarów, naprawy lub wymiany towaru, lub gdy naruszenie dotyczy usług, dostarczanie usług ponownie.

  Nic w niniejszym punkcie zatytułowanym "Ograniczenie odpowiedzialności" rzekomo nie wyklucza odpowiedzialności w stosunku do obrażeń ciała lub śmierci.

  Zmiany na stronie
  OptykaWorld może zakończyć, zmienić, zawiesić lub zaprzestać jakiegokolwiek aspektu witryny w dowolnym momencie. OptykaWorld może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi i / lub ograniczyć dostęp do części lub całości strony bez powiadomienia lub zobowiązania. OptykaWorld zastrzega sobie prawo do zablokowania loginu danego użytkownika i zawieszenia jemu dostępu do niektórych obszarów Strony, po uzyskaniu informacji, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki Użytkowania.

  Zrzeczenie
  Zrzeczenie się przez OptykaWorld jakiegokolwiek naruszenia obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków użytkowania stanowi zrzeczenie się jakiegokolwiek innego naruszenia i bez braku wykonania lub częściowego wykonywania przez OptykaWorld jakiegokolwiek środka odwoławczego stanowi zrzeczenia się prawa następnie do wykonywania tego lub innego środka.

  Prawo i Sądownictwo
  Niniejsze Warunki Korzystania są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Hongkongu. Sądy Hongkongu mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania sporów wynikających w związku z korzystaniem z tej Strony.

  Rozdzielność
  Jeżeli którykolwiek z niniejszych Warunków użytkowania będą uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne z powodu przepisów prawa jakiegokolwiek kraju, w którym niniejsze Warunki Użytkowania mają obowiązywać, to te warunki, które na ten czas są nielegalne, nieważne lub niewykonalne, powinny zostać oddzielone i usunięte z niniejszych Warunków, a pozostałe Warunki Użytkowania powinny pozostać jako pełnomocne i wiążące.

  Warunki Dostawy

  Jeśli masz trudności z odczytaniem tej stronę, skontaktuj się z nami, zanim złożysz zamówienie. Składając zamówienie w OptykaWorld, będziesz zobowiązany do zrozumienia i zaakceptowania tych warunów ("Warunki"). Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszych Warunków (lub formularza) należy się z nami jak najszybciej skonatktowaś przed złożeniem zamówienia.

  WARUNKI DOSTAWY OptykaWorld

  1. Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy Tobą, osobą składająca zamówienie na stronie www.optykaworld.pl ("Ty") a firmą OptykaWorld s. z o.o..

  1.1 W niniejszych warunkach:
  "Towary" oznaczają te produkty udostępnione przez OptykaWorld które chcesz kupić, zgodnie z zamówieniem.
  "Zamówienie" oznacza złożone zamówienia, zgodnie z przepisami sekcji 3.1.
  "Strona" oznacza stronę należącą i operowaną przez OptykaWorld z adresu URL http://www.optykaworld.pl

  2. Obowiązki Klienta

  2.1 Składając zamówienie gwarantujesz i zobowiązujesz się że:

  2.1.1 jesteś w wieku 18 lat i nie zamawiasz w imieniu innej osoby,

  2.1.2 jeśli wymagane, dostarczysz OptykaWorld dokumenty potwierdzające, że jesteś uprawniony do zakupu towarów

  2.1.3 jesteś indywidualnym konsumentem, a towary lub części towarów nie będą zakupione w celu odsprzedaży lub do celów innych niż dla własnego użytku osobistego

  2.1.4 że jesteś upoważnionym posiadaczem każdej karty kredytowej / debetowej, którą używasz na stronie.

  3. Zamówienie towaru,

  3.1 Zamówienia muszą być umieszczone:

  3.1.1 za pośrednictwem systemu zamówień na stronie lub

  3.1.2 poprzez wypełnienie formularza z bieżącego katalogu zamówienie faksem, (które mogą być pobrane ze strony) i przefaksowania do 1-(347)-438-2913.

  3.2 Twoje zgłoszenie zamówienia, zawarte przez strone internetowa lub faksem stanowi oferte nabycia towarów z OptykaWorld. OptykaWorld może potwierdzić otrzymanie tej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeżeli zamówienie zostanie złożone za pośrednictwem Serwisu). Dla uniknięcia wątpliwości, potwierdzenie otrzymania zamówienia nie oznacza, że OptykaWorld dostarczy Towary do Ciebie.

  3.3 Możesz zmienić zamówienie w ciągu 24 godzin od złożenia do Serwisu. Wszelkie zmiany wymagane do zamówienia po tym czasie mogą zostać odrzucone przez OptykaWorld według własnego uznania.

  4. Ograniczenia dostaw

  4.1 OptykaWorld dołoży wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom podanym w Zamówieniu, jednak nie możemy zagwarantować dostępności towaru. Jeżeli Towar został zamówiony nie może być dostarczony do Ciebie, OptykaWorld skontaktuje się z Państwem, aby dać możliwość wyboru, aby otrzymywać wymiany lub zwrotu pieniędzy. Jeśli OptykaWorld nie otrzyma odpowiedzi od Ciebie, OptykaWorld może, według własnego uznania, dostarczyć towarów zastępczych o takiej samej jakości i / lub specyfikacji zamówienia lub jego anulowania i zapewniają zwrot.

  4.2OptykaWorld stara się zapewnić, że dostarczone towary są zgodne z opisów znajdujących się na Stronie lub w aktualnym katalogu wysyłkowego. Choć OptykaWorld próbuje zapewnić, że nie ma żadnych zmian do towarów dostarczanych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą istnieć pewne drobne różnice w opisie i / lub specyfikacji towarów, które powstają na podstawie zmian wprowadzonych przez producentów części dostarczonych które stanowią część towarów, oraz przyjąć, że takie drobne różnice nie dają prawa do odmowy dostarczonych towarów.

  4.3 Optyka World ma możliwość, za radą swoich optyków nadzorujących, absolutną swobodę co do tego, czy nie przyjąć zamówienia.

  5. Ceny i płatności

  5.1 Z zastrzeżeniem pkt 5.3, cena do zapłaty przez Użytkownika dla towarów jest ceną podana na stronie lub z aktualnego katalogu sprzedaży wysyłkowej w momencie złożenia zamówienia, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

  5.2 Jeśli nie zaznaczono inaczej na Stronie, wszystkie ceny towarów są w dolarach amerykańskich.

  5.3 Podczas gdy OptykaWorld używa wszelkich starań, aby zapewnić dokładność cen oraz cen związanych z informacją podaną w katalogu i na stronie, nie gwarantujemy, że witryna jest wolna od błędów, ani że nie znajdzie się błędnie wycenioną pozycję w katalogu lub na Stronie. Jeśli pozycja jest wyceniona błędnie lub, jeśli cena zmieniła się od ostatniego wydania Katalogu, OptykaWorld skontaktuje się aby dać Państwu możliwość złożenia zamówienia na towary w odpowiedniej cenie lub zrezygnować z zamówienia i zwrot wszelkich pieniędzy zapłaconych przez Ciebie.

  5.4 Opłata pocztowa, opakowania i koszty wysyłki za wszystkie zakupy są podane na naszej stronie oraz w katalogu wysyłkowym.

  6. Dostawa i Przewóz

  6.1 Dostawy towarów uważa się mieć miejsce w chwili, gdy towary jest dostarczony na adres dostawy zamieszczony na Zamówienie.

  7. Towary, które są uszkodzone w magazynie
  Prawa przyznane na podstawie niniejszej klauzuli stanowią uzupełnienie, a nie zastąpienie, jakichkolwiek praw uzyskiwanych jako konsument, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wszelkich przepisów dotyczących ochrony konsumentów właściwego dla Twojego zakupu Towarów

  7.1. Po dostarczeniu Towarów Musisz sprawdzić je uważnie. Jeżeli którykolwiek z towarów nie zgadzają się z opisem (z zastrzeżeniem pkt 4.2) lub wydają się być uszkodzone lub ich brakuje, nie używaj produktu lub wszelkich przedmiotów towarzyszącym i skontaktuj się z OptykaWorld mailem informując nas o problemie w ciągu 5 dni od dostawy towarów. Jeśli OptykaWorld (działając racjonalnie) przyznaje, że towary nie są zgodne z opisem, lub są uszkodzone lub brakujące towary zostaną uznane za "Uszkodzony w magazynie".
  7.2 Musisz powiadomić OptykaWorld natychmiast, jeśli są jakieś wady Towaru, które są widoczne w trakcie użytkowania towaru. Pod warunkiem, że doradza OptykaWorld w ciągu 14 dni od dostawy wady, towary zostaną uznane za "Uszkodzony w magazynie".

  7.3 Jeżeli towary są wadliwe w czasie doręczenia OptykaWorld naprawi lub wymieni takie towary lub zwróci cenę zapłaconą za towar Tobie.

  7.4 Jeżeli towary są wadliwe w magazynie, Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Towary OptykaWorld w zasadzie w takim samym stanie, jak w momencie ich otrzymania przez Użytkownika, w tym wszystkich elementów i opakowań towarzyszącym.

  7.5 Z zastrzeżeniem do pkt 7.6, OptykaWorld są obciążone kosztami wysyłki, pakowania i dostawy w stosunku do naprawy lub wymiany Towarów, które są uszkodzone w momencie dostawy, oraz na pisemny wniosek, zwrócimy uzasadnione koszty wadliwych towarów.

  7.6 Będziesz odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z dostawą towarów zamiennych (w tym delegowania, pakowania i dostawy), dopóki zwracane towary są odebrane przez OptykaWorld.

  8. Towary z Wadami produkcyjnymi
  Prawa przyznane na podstawie niniejszej klauzuli stanowią uzupełnienie, a nie zastąpienie, jakichkolwiek praw uzyskiwanych jako konsument, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wszelkich przepisów dotyczących ochrony konsumentów właściwego dla Twojego zakupu towarów.

  8.4 Jeśli stwierdzisz wadę fabryczną w ciągu dwunastu miesięcy od daty dostawy jakichkolwiek towarów, należy natychmiast powiadomić OptykaWorld.

  8.4.1. Jeśli zwrócisz wadliwą rzecz stwierdzając wadę fabryczną do OptykaWorld, OptykaWorld bedzie zobowiązana na podstawie pkt 8.4.2 do jej absolutnego uznania naprawy lub wymiany takich towarów.

  8.4.2. OptykaWorld nie naprawi lub wymieni Towarów, jeżeli (i), nie otrzymała wadliwego Towaru od Ciebie lub (ii) jeśli wada została spowodowana niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem Towarów.

  8.4.3. OptykaWorld zapłaci koszty wysyłki powrotnej, pakowania i dostawy w stosunku do naprawy lub wymiany Towarów zwróconych w wyniku wady fabrycznej oraz, na pisemny wniosek, zwróci ci rozsądny koszt wadliwych towarów.

  9. Przeniesienie ryzyka i tytułu własności towarów

  9.1 Z zastrzeżeniem klauzuli 7, tytuł własności do Towarów przechodzi na Ciebie, gdy Towary są wysyłane z naszego magazynu w celu dostarczenia na adres dostawy określony w Twoim zamówieniu, pod warunkiem, że OptykaWorld otrzymała pełną płatność za Towary.

  9.2 Z zastrzeżeniem punktu 7, ryzyko związane z Towarami przechodzi na Ciebie, gdy Towary są wysyłane z naszego magazynu w celu dostarczenia na adres dostawy wskazany w Twoim zamówieniu.

  9.3 W przypadku anulowania, ryzyko związane z Towarami pozostaje po Tobie, dopóki Towar nie zostanie odebrany przez OptykaWorld.

  10. Odpowiedzialność

  10.1 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza stron za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z danej strony zaniedbania lub oszustwa lub innego zobowiązania, które nie mogą z mocy prawa być wyłączone lub ograniczone, w tym zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone przez jakiekolwiek ustawodawstwo ochrony konsumentów mające zastosowanie do zakupu towarów ..

  10.2 Zgodnie z klauzulami 10,1, całkowita odpowiedzialność OptykaWorld do Ciebie w odniesieniu do wszystkich roszczeń wynikających z lub w związku z Zamówieniem, w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego), wprowadzenie w błąd lub w inny sposób, nie może przekraczać łączne kwoty uzyskane przez OptykaWorld na towary, których nakaz dotyczy.

  10.3. Z zastrzeżeniem pkt 10.1, OptykaWorld nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty kontraktów, utratę dochodów lub przychodów, utratę zysków, utratę wartości firmy lub utraty ubezpieczenia

  Z zastrzeżeniem pkt 10.1, OptykaWorld nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty kontraktów, utratę dochodów lub przychodów, utratę zysków, utratę wartości firmy lub utraty ubezpieczenia.

  10.5 Z zastrzeżeniem pkt 10.1 OptykaWorld nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku gdy strata lub szkoda wynika z informacji dostarczonych przez Użytkownika, który jest nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzające w błąd lub w inny sposób wynika z naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

  10.6 Z zastrzeżeniem pkt 10.1, OptykaWorld nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dowolnego niestandardowego wykorzystania towarów, takich jak, przykładowo tylko w sportach ekstremalnych.

  10,7 Przed rozpoczeciem używania twoich okularów powinieneś je spróbować. Jeśli nie widzisz wyraźnie lub występuje dyskomfort lub problem w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu zakupionego (szczególnie okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe), należy zaprzestać korzystania z okularów oraz powinno się zasięgnąć porady okulisty bezzwłocznie. Jeżeli nie podano inaczej, sprzedaż i dostawa produktów Państwu przez OptykaWorld nie stanowi oraz nie może stanowić świadczenia wszelkich porad, czy o charakterze zawodowym lub medycznych lub w inny sposób.

  11. Siła wyższa
  OptykaWorld nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu z powodu jakiegokolwiek aktu lub wydarzenia poza jej kontrolą, w tym, ale nie ogranicza się do klęsk żywiołowych, aktów Boga, zamieszki, rozruchy, strajki, niedobór dostaw, zamknięć, strajków , wojny, choroby lub pożaru.

  12. Zawiadomienia
  Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja przekazywane na podstawie niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej, w przypadku komunikatów dla OptykaWorld, faksem na 1- (347) -438-2913, a w przypadku zawiadomień do Ciebie, przez przedpłaconą pocztą, faksem lub e-mailem na adres lub inny adres kontaktowy określony w zamówieniu. Wszelkie zawiadomienia lub dokument uznaje się za otrzymane, gdy wysłane, dwa dni robocze po zaksięgowaniu, a jeśli przesłane faksem lub e-mailem, w czasie transmisji, o ile nie zauważono awarii transmisji

  13. Postanowienia ogólne

  13.1 W interpretacji niniejszych Warunków:

  13.1.1 Nagłówki są wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację niniejszej Umowy i

  13.1.2 "obejmujący" oznacza zawartym bez ograniczeń i obejmuje należy rozumieć odpowiednio.

  13.2 Nie można przypisać, podwyknawcy, sublicencji lub w inny sposób przenosić w całości lub w części jakichkolwiek twoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

  13.3 Niniejsze Warunki włączenia przez odniesienie następujące dodatkowe warunki: a) OptykaWorld "100% gwarancji", opublikowanych na stronie, b) jeżeli Towary obejmują dowolny element wyprodukowany zgodnie z receptą od zarejestrowanego praktykującego lekarza lub optyka, że "dodatkowe warunki oraz warunków receptę Okulary ".

  13.4 Niniejszy Regulamin oraz wszelkie istotne zasady zaakceptowane przez OptykaWorld stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępują wszelkie uprzednie pisemne lub ustne umowy, oświadczenia, obietnice lub oświadczeń złożonych w odniesieniu do przedmiotu takiego Zamówienia (w tym wszystkich innych informacji w Serwisie i / lub znajdujących się w katalogu OptykaWorld i literatury sprzedaży) oraz, z zastrzeżeniem zawsze do ustawowych praw przysługujących Użytkownikowi jako konsumentowi, każda ze stron uznaje, że (z wyjątkiem przypadku świadome wprowadzenie w błąd przez drugą stronę), że nie ma żadnych środków prawnych w odniesieniu do jakiejkolwiek reprezentacji lub terminu nie określonego w niniejszym Regulaminie lub wszelkie istotne zamówienie przyjęte przez OptykaWorld. Żaden z naszych przedstawicieli, agentów i sprzedawców ni ma prawa do zmiany lub uchylenia któregokolwiek z tych warunków właczając w to odmiany w imieniu OptykaWorld. Zmiany lub zrzeczenia się tych warunków przez takie osoby będą miały zastosowanie wyłacznie wtedy gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela z OptykaWorld z Tobą na piśmie.

  13.5 Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron, aby dochodzić swoich praw w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu lub nakazu odpowiedniego na każdą okazję, nie jest uważane za zrzeczenie się takich praw.

  13.6 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków w dowolnej kolejności odpowiedniej okaże się niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy do takiej zmiany, jakie mogą być niezbędne do osiągnięcia jak najpełniej celów niniejszego Regulaminu.

  13.7 Niniejszy Regulamin oraz wszelkie istotne Zamówienie są regulowane przez prawo Hongkongu i strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Hongkongu w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z nich.

  Dodatkowe warunki dla okularów korekcyjnych

  1.1 Te Dodatkowe warunki ("Warunki dodatkowe") są włączone przez odniesienie do zasad i warunków dostaw w odniesieniu do każdego zamówienia na dostawy towarów, gdy Towary obejmują dowolny element wyprodukowany zgodnie z receptą od wykwalifikowanego, personelu medycznego zarejestrowanego lekarza lub optyka ("Prescription Order").

  1.2 Umieszczając numer recepty, zgadzasz się przestrzegać Warunki dodatkowe. Jeśli nie rozumiesz lub nie akceptujesz dodatkowych warunków, nie powinieneś zamieszczac numeru recepty.

  1.3 Każdy termin użyty, ale nie określony w niniejszych Dodatkowych Warunkach ma znaczenie nadane temu terminowi w Warunkach świadczenia usługi.

  Twoje gwarancje w odniesieniu do każdego zamówienia na receptę

  2.1 Umieszczając numer zamówienia na receptę, Użytkownik oświadcza, reprezentowanie i zobowiązuje się:

  2.1.1 Nie jesteś zarejestrowany jako niewidomy lub zarejestrowany jako osoba niedowidząca, cierpiący na jaskrę lub inną pokrewną chorobę oka.

  2.1.2 że jesteś w posiadaniu pisemnego recepty w odniesieniu do towarów, które są przedmiotem receptę Zakonu, i że taki przepis został podany przez zarejestrowanego lekarza lub zarejestruj optyka ("Twój Optyk") w następstwie badania widok przez niego w ciągu ostatnich dwudziestu czterech miesięcy, jeśli jesteś poniżej 70 roku życia, lub w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jeśli są w wieku 70 i więcej lat, a wszelkie zalecane data ponownego badania nie upłynął

  2.1.3, Jeśli wyślesz swoje stare okulary do OptykaWorld , aby je skopiować, tak że okulary wysłane do OptykaWorld są zrobione pod Twoją receptę, o którym mowa w pkt 2.1.2

  2.1.4 do zapewnienia, pełnych, dokładnych i kompletnych informacji o swojej aktualnej recepcie (w tym wszelkie uwagi na recepcie) lub kopii oryginału recepty, gdy wniosek i wszelkie dane kontaktowe, jak podane przez twojego okuliste

  2.1.5 że znasz powodu, dlaczego towary (w tym towary będących przedmiotem zamówienia recepty) mogą nie być odpowiednie dla Twoich potrzeb

  2.1.6 Jeśli masz nosiłeś okulary lub soczewki kontaktowe przed i doświadczyłeś jakiekolwiek problemy z okularami lub soczewkami kontaktowymi, w celu zapewnienia OptykaWorld dokładnych i pełnych szczegółów takich problemów.

  2.2 Użytkownik zobowiązuje się zwolnić OptykaWorld w odniesieniu do wszystkich kosztów, wydatków (w tym uzasadnionych opłat sądowych i kosztów), straty, szkody i zobowiązania zaciągnięte które poniósł bezpośrednio lub pośrednio przez OptykaWorld z powodu naruszenia lub domniemanego naruszenia jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub zakładu lub wszelkich innych przepisów niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków takie koszty, koszty itp. wynikają wyłącznie z winy OptykaWorld.

  OptykaWorld ma prawo do wyślania zapytania w odniesieniu do jakiegokolwiek zamówienia na receptę

  3.1 Zgadzasz się, że w odniesieniu do każdego zamówienia na recepte Zakonu OptykaWorld w optyków nadzorujące mają absolutną dyskrecję:

  3.1.1 Aby skontaktować się z Państwem w celu omówienia Twojego zamówienia na recepte, doradztwo i / lub zorganizować bezpłatne konsultacje twarzą w twarz z Tobą

  3.1.2 skontaktować się z zarejestrowanym praktykującym lekarzem lub zarejestrowanym okulistą, który dostarczył receptę do weryfikacji i / lub omówić receptę.

  3.2 Jeżeli uznane za konieczne lub wskazane przez jednego z OptykaWorld w nadzorującego okuliste, OptykaWorld może być stawiane jako warunek akceptacji zamówienia :

  3.2.1 możemy wymagać przesłania OptykaWorld orginalnej recepty (lub jej kopię)

  3.2.2 zażądać, aby skontaktować się z zarejestrowanym praktykującym lekarzem lub zarejestrowanym okulistą, który dostarczył receptę w celu sprawdzenia i / lub omówienia recepty

  3.2.3 zażądać abyś uzyskał swój pomiar odległości źrenicy od twojego okulisty i / lub

  3.2.4 zażądać, aby uzyskał nową receptę (jeśli jest napisane, dla przykładu tylko, recepta wyposażona Twoje zamówienie zawiera datę ponownego badania upłynął).

  odległości źrenic

  4. OptykaWorld będzie używać odpowiedniej, średniej odległości źrenicy wyznaczonym przez optyków nadzorujących, chyba że:

  4. 1 Wyslij pomiar odległości źrenicy do nas i / lub

  4.2 jeden z OptykaWorld optycy nadzorujące zdania na jego / jej uznania bezwzględnej, że jest to konieczne, aby uzyskać pomiar odległości źrenicy.

  Potwierdzenie recepty

  Towary mogą zawierać pisemne potwierdzenie recepty Towarów. Jeśli załączona recepta nie pasuje do recepty określoną w zamówieniu, nie używaj towarów lub wszelkich przedmiotów towarzyszącym im oraz prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem i poinformowanie nas o problemie br />

  Warunki Promocji i Kampanii

  1.1 Wymienione w tej części Regulaminu warunki promocji odnoszą się do wszystkich promocji i kampanii obecnych na tej stronie

  1.2 Warunki Kampanii Promocyjnej Ray-Ban Polarized - Koszulka Gratis

  1.2.1 Do każdej zakupionej pary okularów Ray-Ban Polarized dołączamy jedną koszulkę w prezencie.

  1.2.2 Promocja jest ważna tylko do 31 sierpnia 2014 / lub do momentu wyczerpania zapasów

  1.2.3 Nie jesteśmy zobowiązani do wymiany / zwrotów koszulek

  Jeżeli jesteś właścicielem karty w Europie, obowiązuje Cię umowa kupna z Smartbuyglasses Optical Limited

  W ramach tej umowy wszelkie dokonywane transakcje / płatności za produkty i usługi złożone na tej stronie są dostępne dzięki Smartbuyglasses Optical Limited w imieniu Motion Global Limited lub przez Motion Global Limited, w zależności od rodzaju płatności wykorzystanej przy składaniu zamówienia.

  Jeżeli znajdujesz się w kraju na terenie Unii Europejskiej, warunki regulaminu stanowią umowę pomiędzy Tobą i Smartbuyglasses Optical Limited. W ramach tej umowy produkty i / lub usługi będą dostarczone przez Smartbuyglasses Optical Limited w imieniu Motion Global Limited lub przez Motion Global Limited, w zależności od rodzaju metody płatności wykorzystanej przy zakupie produktu lub / i usługi. Jeśli znajdują się Państwo w innym kraju warunki umowy dotyczą Ciebie i Motion Global Limited, oraz produkty / usługi zostaną dostarczone bezpośrednio przez Motion Global Limited.

We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. Kliknij tutaj to learn more about our cookie policy.

Accept